Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 27, 2011

Regjeringen vil avvikle sivil verneplikt som tjenesteform. ? Mannskap som fritas for milit?rtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.
Den sivile verneplikten er f?rst og fremst opprettet for ? st?tte rekrutteringen til Forsvaret. Det har v?rt et stadig synkende s?kertall til sivil verneplikt de senere ?rene, fra over 3 000 s?kere for vel 10 ?r siden, til dagens niv? p? rundt 350. Samtidig har Forsvarets behov for milit?re mannskap v?rt synkende. ? Norge har ikke lenger behov for ? utskrive mannskap til avtjening av sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.
Et lovforslag vil bli sendt p? offentlig h?ring i juli.
I p?vente av h?ringen skal det ikke kalles inn flere sivile vernepliktige. Mannskaper i tjeneste skal i utgangspunktet st? tjenesten ut.
? Vi er opptatt av ? ivareta de ansatte, og vil i den forbindelse sette i gang en omstillingsprosess for medarbeiderne i Siviltjenesten. Samtidig vil vi takke for innsatsen b?de fra ansatte og fra de som har gjennomf?rt siviltjeneste. Sivile vernepliktige har gjort en sv?rt viktig jobb, og vi er sikre p? at de vil bli savnet p? tjenestestedene n?r tjenesten n? avvikles, sier Storberget.0000

Similar Posts