Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 31, 2011

I samr?d med de politiske partiene p? Stortinget har regjeringen besluttet ? arrangere en nasjonal minnemarkering etter angrepene p? regjeringskvartalet og Ut?ya 22. juli. Markeringen vil finne sted i Oslo Spektrum s?ndag 21. august. Etterlatte, overlevende og andre som er direkte ber?rt vil bli invitert, sammen med hjelpemannskaper, helsepersonell og andre som bidro i forbindelse med hendelsene.0000

Similar Posts