Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 35, 2011

S? langt i forh?ndsstemmeperioden har ca. 147 200 velgere forh?ndsstemt. Av disse er det ca. 10 000 velgere i fors?kskommunene som har forh?ndsstemt elektronisk via Internett.

Den ordin?re forh?ndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggj?re tall for mottatte forh?ndsstemmer hver fredag ettermiddag. Det blir da sendt ut en pressemelding.
Det er i kommunene fra mandag 22. august til og med torsdag 25. august ogs? mottatt ca. 6000 stemmer fra velgere som tilh?rere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering n?r stemmene er mottatt i respektive kommuner. N?r det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gj?r vi oppmerksom p? at velgerne her har mulighet til ? stemme p? nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge f?r etter valgdagen.
Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forh?ndsstemmer seg slik:
Valg
Ca. antall stemmer/stemmested
1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca. 179 000 (kommunen)
1997 Stortingsvalg
ca. 489 000 (Posten)
1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca. 332 000 (Posten)
2001 Stortingsvalg
ca. 509 000 (Posten)
2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca. 249 000 (kommunen)
2005 Stortingsvalg
ca. 473 000 (kommunen)
2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg
ca. 374 000 (kommunen)
2009 Stortingsvalg
ca. 654 000 (kommunen)

Det er kommunene som tar imot forh?ndsstemmer. Velgere kan forh?ndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.
Velgerne kan forh?ndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det ogs? valg i 195 kommuner s?ndag 11. september.
Fors?k med elektronisk stemmegivning gjennomf?res i f?lgende 10 kommuner: Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund.
I f?lgende kommuner gjennomf?res fors?k der 16- og 17-?ringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, K?fjord, Luster, L?renskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, V?g? og ?lesund.
For mer info om valget se www.valg.no.
Tidligere pressemeldinger om forh?ndsstemming:
77 600 har forh?ndsstemt s? langt (pressemelding 19.08.2011)
Omlag 31 500 har forh?ndsstemt (pressemelding 15.08.2011).
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts