Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 43

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort p? kalendaren p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 25. oktober
Kl. 13.00 ? 13.30: Utanriksminister St?re m?ter presidenten for Den internasjonale f?derasjon for raude krossen og raude halvm?ne, Tadateru Konoe. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Tysdag 26. ? onsdag 27. oktober
Utanriksminister St?re fylgjer Kongeparet p? statsbes?k til Slovakia.
Pressekontakt: Avdelingsdirekt?r Kjersti Andersen, mobil 95 23 75 79
Torsdag 28. oktober
Kl. 10.00?12.30: Utanriksminister St?re deltek i debatt om Stortingsmelding nr. 23, Om nordisk samarbeid. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 13.20?15.35: Utanriksminister St?re deltek p? Presseforbundets 100-?rsjubileum. Stad: Den norske Opera (Scene 2)
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.
Fredag 29. oktober
Kl. 13.40?15.35: Utanriksminister St?re deltek p? det Humanit?re Forumet til Raude krossen.
Kl. 14.15: Utanriksministeren held innlegg; ?Globale humanit?re utfordringer i det 21. ?rhundre?.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 25. oktober
Milj?- og utviklingsministeren vitjar Jakarta for ? ha m?ter med indonesiske styresmakter. Temaet for m?tene er skogsamarbeidet mellom dei to landa. Solheim vil blant anna m?te den indonesiske visepresident Boediono.
Kontaktperson: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.
Tysdag 26. – fredag 29. oktober
Milj?- og utviklingsministeren deltek under FN sitt m?te om biologisk mangfald i Nagoya i Japan. Under opphaldet i Japan vil milj?- og utviklingsministeren ogs? ha m?te med norsk og japansk n?ringsliv i Tokyo og vitje Mitsubishi.
Kontaktperson: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil: 952 44 674
Statssekret?r Espen Barth Eide
Tysdag 26. oktober
Kl. 09.00?10.00: Statssekret?r Eide m?ter frivillige organisasjonar om FN sitt program for kvinner, UN Women. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 17.00?19.00: Statssekret?r Eide deltek i debatt om Afrikas Horn ? Internasjonalt Forum. Stad: Kinosalen, Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 28. oktober
Kl. 10.15?10.45: Statssekret?r Eide m?ter Kenyas vise-utanriksminister og vise-bistandsminister. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Fredag 29. oktober
Statssekret?r Eide er i K?benhavn og held innlegg om tryggingspolitikk og FN-resolusjon 1325. Stad: Eigtveds Pakhus (dansk UDs konferansesenter)
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
Onsdag 27. oktober
Kl. 19.00?21.30: Statssekret?r Lahnstein deltek p? HSH-konferansens middag. Stad: Hotel Continental, Teatersalen
Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 28. og fredag 29. oktober
Statssekret?r Lahnstein deltek p? konferansen om grenseoverskridande samarbeid i Kosice. Stad: Bratislava, Slovakia
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 25. oktober
Kl. 13.30: Statssekret?r Ingrid Fiskaa m?ter presidenten for Den internasjonale f?derasjon for raude kross og raude halvm?ne, Tadateru Konoé. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil: 913 95 000 (ikkje SMS).
Tysdag 26. oktober
Kl. 09.00: Statssekret?r Ingrid Fiskaa m?ter frivillige organisasjonar om FN sitt program for kvinner, UN Women. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil: 913 95 000 (ikkje SMS).
Onsdag 27. oktober
Kl. 09.30: Statssekret?r Ingrid Fiskaa m?ter kulturministeren fr? Guatemala, Jeronimo Lancerio. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil: 913 95 000 (ikkje SMS).
Kl. 10.00: Fiskaa m?ter Det nasjonale hiv- og aidsr?d. Stad: R?det for innvandrerorganisasjonar, Markveien 57, Oslo.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil: 913 95 000 (ikkje SMS).
Torsdag 28. oktober
Kl. 18.30: Statssekret?r Ingrid Fiskaa deltek p? m?te om kvinner, fred og tryggleik i samband med Internasjonal veke i Bergen. Stad: Kantina i Bergen R?dhus. Les meir om Internasjonal veke her.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker i UD, mobil: 913 95 000 (ikkje SMS).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy