Partier

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 45

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort p? kalendaren p? regjeringa.no.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 8. november
Kl. 08.30: Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim innleiar p? konferansen ?Green Economy ? why should the developing world embrace it??. Stad: Felix konferansesenter.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Andreas Keus (MD), mobil 950 72 023.
Kl. 09.30: Solheim m?ter kristne organisasjonar for ? opne seminar om religion og utvikling. Les meir her. Stad: Kulturkyrkja Jacob, Hausmannsgate 14, Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459.
Tysdag 9. november
Kl. 09.30: Solheim f?r overrekt den offentlege rapporten ?Eit Noreg utan milj?gifter?. Stad: Steen & Str?m Magasin, Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Andreas Keus (MD), mobil 950 72 023.
Kl. 11.15: Solheim m?ter Ian Martin, tidlegare spesialutsending for FN til Nepal.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 12.00: Solheim m?ter organisasjonar og personar som er engasjert i Pakistan.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Ragnhild Simenstad (UD), mobil 917 17 459.
Onsdag 10. november
Kl. 09.00: Solheim held innlegg p? Kjemikaliedagane. Stad: Thon Hotel Bristol, Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.
Kl. 10.00: Solheim opnar seminaret om kapital og utvikling. Kan vi auke openheita, skatten og investeringane i fattige land samtidig? Les meir her. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 11. november
Kl. 09.00: Solheim deltek p? seminaret om korleis Noreg kan p?verke undertrykkande regime. Les meir her. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 10.00: Solheim deltek p? haustkonferansen til milj?vernsjefane i norske fylker. Stad: Thon Hotel Bristol
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.
Fredag 12. november
Kl. 09.30: Solheim m?ter Panchakulasingam Kandiah, leiar av landsr?det for tamilar (N).
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 13.30: Solheim orienterar Stortinget sin delegasjon til klimaforhandlingane i Cancun. Stad: Milj?verndepartementet.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Statssekret?r Espen Barth Eide
M?ndag 8.- onsdag 10. november
Statssekret?r Eide er i Laos.
Pressekontakt: R?dgjevar Jannicke Graatrud, mobil 47 25 96 87
Statssekret?r Erik Lahnstein
Onsdag 10. ? torsdag 11. november
Statssekret?r Lahnstein deltek i Forskningsr?dets konferanse om nordomr?dene. Stad: Troms?
Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Lahnstein deltek p? Nordisk-baltisk statssekret?rsamling. Stad: Riga, Latvia
Pressekontakt: : Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 8. november
Kl. 10.00: Statssekret?r Ingrid Fiskaa deltek i debatt om utviklingssamarbeidet med Etiopia. Les meir her. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 12.00: Fiskaa lanserar ein ny rapport om politiske fredsoperasjonar. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Tysdag 9. november
Kl. 13.30: Fiskaa m?ter Mimeta, Senter for kultur og utvikling. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 11. november
Fiskaa deltek p? den internasjonale konferansen i Tynset. Temaet er s?r i nord – global tenking og handling. Les meir her i (pdf). Stad: Kulturhuset, Tynset.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy