Internasjonalt

Utdrag fra Utenriksdepartementets program i uke 17, 2011

– Norge ford?mmer den omfattende voldsbruken og drapene p? fredelige demonstranter i Syria, og ber om at all vold mot sivile opph?rer umiddelbart, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Flere hundre mennesker skal v?re drept og s?ret etter at syriske myndigheter har sl?tt ned p? demonstrasjoner i flere syriske byer. Demonstrantene krever demokratiske reformer og president Assads avgang.
– President Assad har selv lovet demokratiske reformer. Vi oppfordrer syriske myndigheter til ? g? i dialog med befolkningen om deres legitime krav og gjennomf?re grunnleggende politiske reformer, sier utenriksminister St?re.
– Norge oppfordrer syriske myndigheter til ? respektere grunnleggende menneskerettigheter som retten til forsamlings- og ytringsfrihet. I en uoversiktlig situasjon er det avgj?rende at b?de syriske og internasjonale medier f?r rapportere om utviklingen i Syria, sier utenriksministeren.
Norge er i kontakt med andre land for ? diskutere hvordan situasjonen i Syria kan f?lges opp innen rammen av FN, s?rlig i Menneskerettighetsr?det. Norge forventer ogs? at organisasjoner som Den arabiske liga engasjerer seg mot voldsbruken i Syria.
– De ansvarlige for drapene p? fredelige demonstranter i Syria m? stilles til ansvar for sine handlinger, sier utenriksminister St?re.0000

Similar Posts