Internasjonalt

Utenriksministeren ?pner Malariakonferansen i Oslo

– Den humanit?re situasjonen i Elfenbenskysten forverres fra dag til dag. Norge gir derfor ytterligere 30 millioner i n?dhjelp, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Harde kamper og plyndring p?g?r i Abidjan og i vestlige deler av landet. Dette har f?rt til at opp mot en million mennesker er p? flukt i eget land, og mer enn 150.000 flyktninger har krysset grensen til Liberia og nabolandene. If?lge FNs siste oppdatering kan flyktningestr?mmen raskt ?ke opp mot 500.000 slik situasjonen utvikler seg.
– Beskyttelse av sivile er den st?rste utfordringen i Elfenbenskysten. Organisasjonene som driver n?dhjelp har kun i liten grad tilgang til ? hjelpe befolkningen som lider som f?lge av den langvarige konflikten. De nye midlene vil styrke FNs og Den internasjonale R?de Kors-komiteen sitt arbeid for ? im?tekomme de mest umiddelbare humanit?re behovene til sivilbefolkningen i Elfenbenskysten og nabolandene, sier utenriksminister St?re.
Med denne ?kningen har Norge bidratt med totalt 60 millioner kroner i n?dhjelp til Elfenbenskysten. Pengene kanaliseres gjennom Flyktninghjelpen, Den internasjonale R?de Kors-komiteen, FNs h?ykommiss?r for flyktninger, Verdens matvareprogram og Unicef. St?tten g?r direkte til beskyttelse av sivile, medisinsk hjelp, matvarehjelp og ern?ringstiltak for flyktninger internt i Elfenbenskysten og nabolandene.
Norge bidrar ogs? med midler til FNs humanit?re aktiviteter i Elfenbenskysten og Liberia gjennom FNs humanit?re fond Cerf.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy