Internasjonalt

Utenriksministeren beklager sterkt vold mot sivile i Camp Ashraf

Regjeringen la i dag frem en melding til Stortinget om norsk innsats for stabilitet og utvikling i S?r?st-Europa.
Den internasjonale innsatsen har gitt gode resultater, og regjeringen legger derfor opp til ? redusere den norske bistanden i ?rene fremover.
– Form?let med all bistand er ? bidra til en utvikling som reduserer behovet for bistand og som s? gj?r videre bistand overfl?dig. Det er gledelig at vi er kommet langt p? denne veien i samarbeidet med flere av landene p? Vest-Balkan, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Norge har siden 1991 brukt mer enn 11 milliarder kroner p? bistand til landene p? Vest-Balkan og et tilsvarende bel?p p? deltakelse i internasjonale fredsbevarende operasjoner i regionen.
Det legges opp til avvikling av bistanden til Kroatia og utfasing av bistanden til Albania og Montenegro. Det gjenst?r imidlertid utfordringer for utvikling og stabilitet b?de i enkeltland og regionalt. Det er derfor viktig at Norge fortsatt bidrar til den felles europeiske innsatsen for stabilitet i regionen, blant annet gjennom st?tte til statsbygging og utvikling av godt styresett.
Utenriksministeren vil selv bes?ke Kosovo, Makedonia, Kroatia og Serbia i p?skeuken. Bes?ket til Kosovo blir det f?rste fra en norsk utenriksminister siden landet ble selvstendig i 2008.
– Det er viktig at vi n? utvikler nye samarbeidsrelasjoner med landene i regionen, bygget p? gjensidige ?konomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Jeg ser frem til ? bes?ke fire av v?re partnere i regionen. Meldingen legger et godt grunnlag for ? videreutvikle v?rt gode forhold til landene, sier utenriksministeren.
Samtidig ?nsker regjeringen ? v?re bevisst p? hvilke utilsiktede ?konomiske og politiske virkninger et langvarig internasjonalt n?rv?r kan ha i enkeltland. Regjeringen mener derfor det er viktig at den internasjonale innsatsen trappes ned for ? sikre at nasjonale myndigheter ansvarliggj?res for utviklingen i eget land.
Albania og Kroatia er siden 2009 partnere med Norge i Nato-samarbeidet. Norge h?per ? ?nske flere av landene i regionen velkomne til alliansen. Norge st?tter ogs? landenes egne ambisjoner om medlemskap i EU og dermed E?S.
Pressekontakt: Mariam Naqvi, mobil 980 08 2330000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy