Internasjonalt

Utenriksministeren i Afghanistan

I 2012 g?r midlene fra Jusstudentenes Humanit?raksjon til Plans arbeid for ? gi barn i Vest-Afrika rettslig beskyttelse mot vold.
– I Vest-Afrika er vold mot barn utbredt og mange land mangler lovverk mot fysisk avstraffelse av barn. Vi er derfor veldig takknemlige for at Jusstudentenes Humanit?raksjon vil bidra til ? gj?re livene til barn i Burkina Faso og andre Vestafrikanske land tryggere, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
Jusstudenter fra b?de Oslo, Bergen og Troms? deltar i aksjonen h?sten 2012, som best?r av pengeinnsamling, fagseminar og konserter. I tillegg har en rekke advokatfirmaer tradisjon for ? utfordre hverandre til ? gi mest mulig til aksjonen. Haavind Advokatfirma er hovedsponsor i ?r som for to ?r siden. HumAk startet opp i 1989 og har gjennom ?rene st?ttet ulike form?l innenfor jusfeltet.

Styrke rettssikkerheten
-Plans lovprosjekt i Vest-Afrika er relevant og engasjerende for jusstudentene. Det er viktig for oss ? kunne bidra i arbeidet med ? styrke rettssikkerheten til folk i land der denne ikke er godt nok ivaretatt, sier leder for ?rets aksjon Hannah Hirsch.
I tillegg til rene innsamlede midler g?r et eventuelt overskudd fra festivalen uavkortet til aksjonsform?let.
-I fjor samlet Jusstudentenes humanit?re aksjon i Oslo nesten 700.000 kroner, noe som var veldig bra! sier Hirsch.

M?l om ny lov i Burkina Faso
Prosjektet g?r konkret ut p? ? jobbe med lokale og nasjonale myndigheter, religi?se og tradisjonelle autoriteter og med foreldre for ? informere om ?rsakene til, og konsekvensene av, vold mot barn. Plan skal bidra til at det opprettes rapporteringsmekanismer, og til at det blir utformet konkrete lovforslag. Plans m?l er at Burkina Faso blir det f?rste landet i Vest-Afrika som innf?rer en lov mot fysisk avstraffelse av barn i alle situasjoner.
– Fysisk avstraffelse er den vanligste formen for vold mot barn. Med dette prosjektet tar Plan sikte p? ? f? innf?rt en lov mot dette, i f?rste omgang i Burkina Faso. Hvis jusstudentene klarer ? samle inn mer enn det som trengs vil vi skalere opp prosjektet. Da er land som Senegal og Togo aktuelle prosjektland, sier Helen Bj?rn?y.
Plan skal jobbe parallelt med de ulike niv?ene, for ? endre holdningene i alle lag, og dermed skape sosial aksept og mulighet for en lovendring, og for at voksne endrer adferd.

Om Plan Norge
Plan er en internasjonal humanit?r organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religi?se bindinger. Plan driver utviklingsarbeid for og med barn i 48 land. V?rt utgangspunkt er barns universelle rettigheter. Disse rettighetene er nedfelt i FNs barnekonvensjon og dekker barns rett til ? overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som ang?r dem selv, samt bli beskyttet mot vold og overgrep. N?r HumAk g?r av stabelen i 2012 fyller Plan 75 ?r.
Plan-Norge.no
Kontaktpersoner:
Plan Norge: Kommunikasjonsr?dgiver Unni Claussen, 91517357
HumAk?12: Hanna Hirsch, 952502860000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Liv Signe Navarsete   #Mai Camilla Munkejord