Internasjonalt

Utenriksministeren m?ter Al Jazeera

Ambassad?r Bente Angell-Hansen ble i dag utnevnt til utenriksr?d i Utenriksdepartementet (UD). Hun tiltrer stillingen i august i ?r.
– Med denne utnevnelsen f?r Utenriksdepartementet en erfaren og dyktig utenriksr?d, som vil videref?re arbeidet med ? modernisere og styrke den norske utenrikstjenesten, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Ambassad?r Bente Angell-Hansen (f. 1951) er cand. polit., og har tidligere bl.a. v?rt protokollsjef i UD og Norges ambassad?r i Budapest. I perioden 2000 ? 2005 var hun ekspedisjonssjef ved internasjonal avdeling ved Statsministerens kontor. Siden 2007 har hun v?rt ambassad?r ved FN-delegasjon i Gen?ve, hvor hun bl.a. har ledet arbeidet med Norges medlemskap i FNs menneskerettighetsr?d.
Ambassad?r Bente Angell-Hansen er UDs f?rste kvinnelige utenriksr?d.
****
Se video om den norske FN-delegasjonen i Gen?ve sitt arbeid for menneskerettigheter0000

Similar Posts