Internasjonalt

Utenriksministeren m?ter FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter, Navanethem Pillay

Migrasjons- og velferdsutvalgets leder Grete Brochmann overleverer tirsdag 10. mai kl 13 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Arbeidsminister Hanne Bjurstr?m vil ogs? v?re tilstede.
Sted: Plenumsalen i R4
Tid: kl.13.00
Pressen er velkommen

Om Migrasjons- og velferdsutvalget
Utvalgets mandat er omfattende og gir f?ringer for en beskrivelse og vurdering av de elementene i den norske velferdsmodellen som p?virker og p?virkes av ?kende migrasjon. Videre skal utvalget beskrive hvilke rettigheter inn og utvandrere har til velferdsordninger. Mandatet legger ogs? opp til at utvalget skal vurdere b?rekraften i velferdsstaten i lys av forutsetninger om fremtidig migrasjon.0000

Similar Posts