Partier

Utenriksministeren om FN-rapport om bruk av tortur

FNs spesialrapport?r mot tortur, Manfred Nowak, la denne uken frem sin rapport om statenes bruk av tortur for FNs generalforsamling. Rapporten viser utstrakt bruk av tortur.
– Rapporten er sv?rt bekymringsfull. Det er s?rlig urovekkende at demokratiske stater og blant dem v?re allierte, kan settes i sammenheng med bruk av tortur og umenneskelige forh?rsmetoder, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– I forhold til ? respektere de universelle menneskerettighetene kan det ikke v?re noen over og noen p? siden. Innsatsen for menneskerettighetene svekkes hvis p?drivere for disse rettighetene samtidig bryter dem, sier utenriksministeren.
– Forbudet mot tortur er absolutt og kan ikke fravikes under noen omstendighet. Spesialrapport?rens funn om at det internasjonale regelverket ikke f?lges m? tas p? alvor av alle FNs medlemsstater, sier St?re.
Spesialrapport?r Manfred Nowak mener at det skjer jevnlige og rutinemessig brudd p? torturforbudet verden over. Han fremhever straffefrihet som en av hoved?rsakene til denne utviklingen. Manfred Nowak har v?rt FNs spesialrapport?r mot tortur i 6 ?r og har gjennom sine granskningsreiser bidratt til ? dokumentere overgrep i en lang rekke land og situasjoner. Han har videre v?rt sentral i ? dokumentere uthuling av torturforbudet og bruk av hemmelig fengsling i forbindelse med kampen mot terror.
– Nowaks rapport kommer samtidig med at det p? nytt blir oppmerksomhet om sterkt kritikkverdige forhold i forbindelse med operasjoner i Irak og Afghanistan. Dette er alvorlig. Norge vil ta opp bruken av tortur og umenneskelig behandling i FNs menneskerettighetsr?ds h?ring av USA som finner sted neste uke. Vi sp?r spesielt USA hvilke konkrete etterforskningsskritt de har tatt i forbindelse med p?stander om bruk av tortur og umenneskelig behandling i tilknytning til operasjonene i Irak og Afghanistan, sier utenriksministeren.0000

Similar Posts