Partier

Utenriksministeren reiser til Midt?sten 10.- 13. januar

Utenriksminister Jonas Gahr St?re vil foreta en rundreise i Midt?sten i perioden 10.-13. januar 2011. Utenriksministeren vil ha politiske samtaler i Jordan, Israel, Det palestinske omr?det og Syria.
Form?let med reisen er ? ha samtaler med de politiske lederne om den politiske situasjonen i regionen og om status for forhandlingene mot en tostatsl?sning. Utenriksministeren vil ogs? ha samtaler om planene for sluttf?ringen av det palestinske statsbyggingsprosjektet, rettet mot etablering av en palestinsk stat i 2011. Reisen inng?r som et ledd i forberedelsene til m?tet giverlandsgruppen for Det palestinske omr?det (AHLC) planlegger ? avholde 13. april.
Verdensbanken fremholdt allerede i september i fjor at statsbyggingsagendaen er langt fremskreden ? teknisk sett er arbeidet til den palestinske selvstyremyndigheten kommet langt nok til at en stat kan opprettes i 2011. Dette ?ker forventningene om fremgang i det politiske sporet mot en tostatsl?sning, samtidig som fredsforhandlingene har stoppet helt opp over sp?rsm?let om bosettingsfrys.
Pressekontakt: Underdirekt?r Ragnhild Imerslund, mobil 414 79 3630000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy