Internasjonalt

Utfordrer til ordf?rerduell

Erlend Helle og Tuva Barnholdt ble valgt til nye styremedlemmer under NSBs generalforsamling tirsdag 28. juni. Steinulf Tungesvik ble utnevnt til varamedlem.

Under generalforsamlingen ble dessuten n?v?rende styreleder Ingeborg Moen Borgerud gjenvalgt for ett ?r, mens styremedlem Bjarne Borgersen ble valgt til nestleder.

– Moen Borgerud har lang fartstid i NSBs styre og gj?r en solid jobb. Jeg er glad for at hun fortsetter og for at Bjarne Borgersen tar p? seg nestledervervet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Samtidig f?r NSBs styre tre nye medlemmer som alle har sv?rt relevant bakgrunn og som hver p? sin m?te vil bidra til NSB utvikling i framtiden, sier Kleppa.

Erlend Helle, Nes, er gruppeleder for SV i fylkestinget i Akershus, SVs representant i fylkesutvalget og leder for komité for samferdsel og milj?. Han har tidligere jobbet som l?rer og sosialkonsulent. Helle tar ikke gjenvalg til fylkestinget.
Tuva Barnholt, Fredrikstad, er innkj?psdirekt?r i Borregaard. Hun er sivilingeni?r av utdannelse og har hatt flere ledende stillinger i Borregaardkonsernet. F?r den tid har hun hatt prosjektledelse i Oslo Energi og ABB.
Steinulf Tungesvik, Bergen, er advokat og tidligere statssekret?r i Samferdselsdepartementet.

Etter generalforsamlingen ser styret i NSB slik ut:

Styrets leder: Ingeborg Moen Borgerud
Styrets nestleder: Bjarne Borgersen
Styremedlem: Tore Heldrup Rasmussen
Styremedlem: Erlend Helle
Styremedlem: Tuva Barnholt
Ansatterepresentant: Audun S?r-Reime
Ansatterepresentant: ?ystein Aslaksen
Ansatterepresentant: Jan Audun Strand
Aksjon?rvalgt vararepresentant: Steinulf Tungesvik
Ansattes vararepresentanter:
1. vararepresentant: Lise-Lotte Solum
2. vararepresentant: Yngvar Venemyr
3. vararepresentant: Ole Roger Berg
4. vararepresentant: Rolf J?rgensen
5. vararepresentant: Kjell N?ss0000

Similar Posts