Internasjonalt

Utgreiing om tvang i psykisk helsevern

Alle fartsskrivere som er installert i kj?ret?y og som brukes til ? registrere kj?re- og hviletid, skal gjennomg? en teknisk inspeksjon minst en gang i l?pet av to ?r etter siste inspeksjon.
Dette g?r fram av forskriftsendringer som er fastsatt av Samferdselsdepartementet, med virkning fra 25. juni 2011.
Etter tidligere regler og praksis skulle analoge fartsskrivere inspiseres minst hvert sjette ?r, mens det for digitale fartsskrivere var krav om inspeksjon minst en gang i l?pet av to ?r. Forskriftsendringen betyr dermed at det blir like regler for analoge og digitale fartsskrivere.
Regelverket har ogs? f?tt inn en henvisning til to nye EU-forordninger, som blant annet fastsetter lengste frist for nedlasting av data fra b?de sj?f?rkort (fartsskriverkort) og fartsskriver. Praksis og retningslinjer i Norge er fra f?r i tr?d med EU-forordningene.
Endringene i regelverket bygger blant annet p? erfaringer som er gjort etter innf?ring av digitale fartsskrivere.
Mer informasjon: 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy