Internasjonalt

Utlyser midler for ? begrense ufrivillig deltid

– Jeg er glad for at sekretariatet i Arktisk r?d legges til Troms?. Dette vil styrke arbeidet i Arktisk r?d, og befeste Troms? som sentrum for arktiske sp?rsm?l, b?de i Norge og internasjonalt, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Beslutningen ble tatt under ministerm?tet i Arktisk r?d p? Gr?nland i dag. Troms? har siden 2006 v?rt vertsby for det midlertidige sekretariatet. Dette blir n? permanent. F?r ministerm?tet var det to kandidater; Reykjavik og Troms?. Noen hadde ogs? tatt til orde for at sekretariatet burde ligge i en hovedstad.
– For Norge var det et poeng at det arktiske sekretariatet fikk sin lokalisering i Arktis. I dette perspektivet var Troms? et klart alternativ, sier utenriksminister St?re.
– Valget av Troms? er ogs? en anerkjennelse av arbeidet til det midlertidige sekretariatet. Det blir et internasjonalt sekretariat med ansvar for et sv?rt viktig fagomr?de. Sekretariatet vil trekke p? de sterke fagmilj?ene i Troms? og bidra til ? befeste byen som et arktisk kraftsenter, sier utenriksminister St?re.
– ? legge til rette for regionalt samarbeid er helt sentralt i regjeringens nordomr?desatsing. Arktis st?r overfor store utfordringer og muligheter som ingen enkeltland kan h?ndtere alene. Vi skal v?re med ? legge til rette for at Arktisk r?d fortsetter ? v?re det viktigste organet for ? diskutere og finne l?sninger i Arktis, sier St?re.
Med dette blir Norge n? vertskap for sekretariatene de to sentrale organen for samarbeid i nord, Arktisk r?d og Barentsr?det som har sitt sekretariat i Kirkenes.
Arktisk r?d best?r av de ?tte landene rundt Arktis: USA, Canada, Russland, Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark og representanter fra urfolksorganisasjoner.
Bilder fra Nuuk p? Utenriksdepartementets Flickr-side
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 0260000

Similar Posts