Internasjonalt

Utsetter kirkevalgkamp

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren p? regjeringa.no.

Utanriksminister Jonas Gahr St?re
Mandag 1. august
Kl. 12.00 – 13.00 Utanriksminister St?re deltar ved minnemarkering i Stortinget etter terror?taka.
Stad: Stortinget
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Marte Kopstad, mobil: 995 22 026

Statssekret?r Erik Lahnstein
Mandag. 1. august
Kl. 11.00-11.30 Statssekret?r Erik Lahnstein m?ter Iraks minister for ungdom og idrett, Jasim Muhammed Jafar.
Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Marte Kopstad, mobil: 995 22 0260000

Similar Posts