Internasjonalt

Utvikling av trinn to, Joint Strike Missile

Regjeringen har i dag besluttet ? fremme iverksetting av trinn ll i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM), for F-35 Lightning II ? Joint Strike Fighter (JSF) ?, for Stortinget.
For Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) inneb?rer dette, dersom Stortinget gir sin tilslutning, en kontinuerlig utvikling av JSM fram til 2013. Det foreligger enighet mellom Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og KONGSBERG om en kontrakt p? 535 mill. kroner (eks mva). Kontrakten vil beskjeftige mer enn 100 medarbeidere i KONGSBERG. JSM utviklingsarbeidet har p?g?tt siden 2008. I 2009 ble det inng?tt en utviklingskontrakt mellom FLO og KONGSBERG p? 166 mill. kroner.
?Kontrakten for utvikling av JSM vil bidra til ? sikre KONGSBERG og en rekke norske forsvarsleverand?rer eksportoppdrag innenfor sine kjerneomr?der i kampflyprogrammet. Den bekrefter at missilteknologien som er bygget opp i Forsvaret, hos FFI, KONGSBERG og selskapets leverand?rer er internasjonalt konkurransedyktig og dekker et operativt behov for Norge og andre F-35 partnere. JSM vil v?re et teknologisk l?ft som bringer en st?rre bredde av norsk industri til ?verste divisjon,? sier Administrerende Direkt?r i Kongsberg Defence Systems Harald ?nnestad.
JSM vil kunne gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverand?rer i flere ti?r. Noen av de deltagende sm? og mellomstore bedrifter som f?r oppdrag som f?lge av JSM er:
ProPartner Defence AS, Notodden.
Kitron AS, Arendal.
Eidel AS, Eidsvoll.
Natech AS, Narvik.
Berget AS, Notodden.
Kongsberg Devotek AS, Kongsberg.
I fremtidig fullskalaproduksjon vil JSM-programmet kunne gi over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG.
Joint Strike Missile er et nytt missil som fyller et identifisert, operativt behov p? F-35. JSM er et langtrekkende, avansert missil med b?de land- og sj?m?lskapabiliteter. Missilet er det eneste under utvikling som m?ter de operative kravene og som kan b?res innvendig i F-35. Missilet kan ogs? integreres p? andre flytyper. KONGSBERG ser et stort potensial for leveranser av JSM til F-35 kunder. Som f?lge av enighet mellom amerikanske og norske myndigheter er KONGSBERG invitert til ? delta i konkurransen om ? dekke missilbehov i Den amerikanske Marine, b?de p? fart?y- og flysiden.
?Utviklingen av JSM og integrasjon p? F-35 er en bekreftelse p? KONGSBERGs ledende posisjon som leverand?r av missiler og vil kunne gi KONGSBERG forretningsmuligheter i flere ti?r fremover. Med den interessen vi har sett fra de andre F-35 partnernasjonene vil JSM bygge oppunder de vekstambisjonene KONGSBERG har?, sier Konsernsjef Walter Qvam.
Som en del av utviklingsprogrammet for JSM, utvikles og testes nye operative funksjoner som senere kan brukes til oppgradering av KONGSBERGs Naval Strike Missile (NSM). NSM er n? i produksjon for Forsvaret i Polen og Norge.
For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Adm. direkt?r Harald ?nnestad, Kongsberg Defence Systems ? mobiltelefon 920 60 087.
Divisjonsdirekt?r P?l Brattlie, Kongsberg Defence Systems ? mobiltelefon 930 57 243
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) skaper h?yteknologiske l?sninger som gir trygghet under ekstreme forhold og forbedrer ytelser i sektorer av strategisk betydning – maritim n?ring, forsvar og sikkerhet, utnyttelse av naturressurser som olje, naturgass og fisk og utforskning av verdensrommet. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter p? 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.0000

Similar Posts