Valg

Uverdige kutt rammer asylbarna

Uverdige ?konomiske forhold for asyls?kere i mottak blir bare verre med dette budsjettet. Verst rammet blir barna.

– Veien til integrering er lang, regjeringen har i dag gjort den enda lenger, sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm.
I forslaget til statsbudsjett kutter regjeringen i barnehagetilskuddet til vertskommuner. Dette betyr at asylbarn mellom 4 og 5 ?r mister barnehageplassen. Barnehagetilbudet er et av de viktigste integreringstiltakene og n?r regjeringen velger ? fjerne dette tilskuddet velger de ekskludering framfor integrering.
Regjeringen foresl?r i tillegg ? redusere satsene for asyls?kere i mottak. Det rammer de som venter p? svar i mottak og de som allerede har opphold. Allerede i dag er satsene for ?konomiske ytelser uverdig lave. Dette tilsvarer omtrent halvparten av satsene til sosial n?dhjelp. Dette betyr at beboere som har det vanskelig i dag, vil f? det enda verre og havner utenfor samfunnet de er en del av. Til sammen utgj?r disse kuttene nesten 90 millioner kroner.
Regjeringen prioriterer ? sende folk ut framfor ? legge til rette for en god integrering av folk som allerede har f?tt opphold. Budsjettet for retur ?kes med 100 millioner, noe som betyr 1300 flere utsendelser i ?ret.
­- Fine ord om integrering f?rer i praktisk politikk til utst?ting fra samfunnet, sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm.
Det viktigste et samfunn kan gj?re for ? unng? ekstremisme, er ? skape et inkluderende samfunn. N? gj?r de det motsatte. Det er ikke mulig ? kunne delta i ordin?rt hverdagsliv innenfor de ?konomiske rammene som er foresl?tt.
Det settes ikke av noen midler til ? f?lge opp regjeringens handlingsplan mot ekstremisme. Hverken hos justisdepartementet eller BLD er det satt av midler for frivillige organisasjoner.

Mer informasjon:
Leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm 958 60063
Fakta:
Norsk Folkehjelp driver i dag 9 flyktningmottak med plass til 1500 mennesker

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy