Politikk

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Alkohol- och drogfr?gor, arbetsinkludering, funktionshinderfr?gor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi är v?ra fokusomr?den. Anlita gärna v?ra nordiska experter i debatter och föreläsningar. Läs mer om oss i v?r nya broschyr.
Det finns ett växande intresse, b?de nationellt och internationellt, för den nordiska välfärdsmodellen. Det är först?eligt. De nordiska länderna rankas högt p? de flesta listor där man jämför livsvillkor och social trygghet länderna emellan. Men det betyder inte att modellen inte behöver utvecklas. Den globala finanskrisen och Nordens ?ldrande befolkning är exempel p? utmaningar som de nordiska länderna m?ste tackla om vi ska beh?lla välfärden.
Även om de nordiska länderna inte organiserar välfärden p? samma sätt, finns det stora likheter länderna emellan. Men det är skillnaderna som gör att vi kan lära av varandras erfarenheter. Och det är här Nordens Välfärdscenter kommer in i bilden.
Läs om v?r verksamhet i broschyren och anlita oss gärna i samband med föreläsningar och paneldebatter om exempelvis alkohol- och drogfr?gor, arbetsinkludering, funktionshinderfr?gor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts