Internasjonalt

V?rnes hovedg?rd

– Regjeringen legger stor vekt p? at v?re soldater skal ha gode boforhold under f?rstegangstjenesten. I tillegg til en rekke tiltak p? investeringssiden de fire siste ?rene, foresl?r vi bevilget 45 millioner kroner i ekstra vedlikeholdsmidler innev?rende ?r for ? forbedre mannskapenes boforhold, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Flere av mannskapsforlegningene Forsvaret disponerer er n? av god standard, men det er fortsatt utfordringer knyttet til blant annet inneklima, hygiene og komfort. Departementet videref?rer derfor sin satsing p? vedlikehold og oppgradering av mannskaps?forlegningene gjennom investeringstiltak og ?kt tildeling til vedlikehold for ? bedre boforholdene til v?re soldater slik at de kan f? gode arbeidsforhold under sin tjeneste.
45 millioner kroner i ekstraordin?re vedlikeholdsmidler rettes derfor inn mot ? forbedre standarden der det er mest akutt, men ogs? vedlikeholdstiltak av mer langsiktig karakter vil bli prioritert. Dette er trivselsfremmende tiltak p? mannskapskaserner over hele landet men med s?rlig fokus p? Setermoen, Bod?, Haakonsvern og Ramsund.
Ytterligere investeringstiltak i st?rrelsesorden 300 millioner kroner frem til 2014, samt en n?rmere gjennomgang av tiltak for ? bedre vedlikeholdet p? mannskaps?forlegningene, vil samlet sett bidra til en vesentlig bedring i mannskapenes boforhold. I perioden frem til 2014 er det planlagt med fornyelse av mannskapsforlegninger p? M?ger?, H?ybuktmoen, Setermoen, Rusta/ Heggelia og Skjold. Videre vil etableringen av nye stasjoner for Grensevakten i Svanvik og p? Storskog sikre en ?kning p? 184 nye oppgraderte forlegningsplasser for mannskapene ved Garnisonen i S?r-Varanger.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy