Politikk

Välfärd i fokus för Magasin 2014

Även i ?r publicerar Nordens Välfärdscenter ett Magasin som b?de blickar tillbaka p? det g?ngna ?ret och ser fram mot vad som skall komma.
I ?rets Magasin utvecklar den svenske författaren, historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Den nya staten skulle b?de bli en ekonomisk maktfaktor och en inflytelserik aktör p? den internationella scenen.
Bland övrigt inneh?ll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Susanna Huovinen och Maria Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsomr?den; I artikeln “Hashpolitikens dilemma” visar författaren Kim M?ller att samhället har hanterat förbudet mot hash p? olika sätt i olika tider; NVCs projektledare Lidija Kolouh-Söderlund berättar om det nya projektet “Unga in i Norden”; en artikel om Malmökommissionens arbete belyser hur ett samhälle kan arbeta p? ett strukturerat sätt för att motverka ojämlikhet; Susanna Alakoski skriver utifr?n sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.
Detta är bara en del av ?rets Magasin. Ladda ner för att läsa ?rets kompletta Magasin!

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts