Partier

Valget i Burma ikke fritt og rettferdig

– Dette valget har ikke v?rt fritt og rettferdig, og det beklager vi, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

Det har i dag blitt gjennomf?rt parlamentsvalg i Burma/Myanmar for f?rste gang p? 20 ?r.

– Myndighetene har ikke fulgt det internasjonale samfunnets gjentatte oppfordringer om ? l?slate Aung San Suu Kyi og alle andre politiske fanger. De har heller ikke tillatt valgobservat?rer, noe som er talende for valgets demokratiske kvalitet, sier utenriksminister St?re.

– Jeg vil rette en sterk oppfordring til den nye regjeringen som n? skal dannes om ? bedre den sv?rt alvorlige ?konomiske og sosiale situasjonen i landet. En inkluderende prosess er avgj?rende for ? l?se de mange konfliktene som preger landet. Tiltak som forbedrer menneskerettighetssituasjonen er ogs? helt n?dvendige. Disse behovene ble igjen tydelige i forberedelsene til valget. Norge vil st?tte initiativ som representerer skritt i denne retning, sier St?re som er p? bes?k i Indonesia der situasjonen i Burma/Myanmar er ett av temaene p? dagsorden.

Norske myndigheter ved ambassaden i Bangkok er til stede i Burma/Myanmar under valget for ? f?lge situasjonen.0000

Similar Posts