Internasjonalt

Vegtransport: Nye regler for teknisk inspeksjon av fartsskrivere

Torstein Olsen er i statsr?d i dag tilsett som direkt?r og leiar for Post- og teletilsynet. Han er 55 ?r og busett i Oslo. Olsen har fr? 1997 vore tilsett i Post- og teletilsynet som avdelingsdirekt?r.
Torstein Olsen er utdanna cand. oecon. fr? Universitetet i Oslo i 1986, og har arbeidd mellom anna i Olje- og energidepartementet og Kredittforetakenes Forening/Bankforeningen. I Post- og teletilsynet har han leia Posttilsynsavdelinga og Tenestemarknadsavdelinga.
– Med Torstein Olsen har Post- og teletilsynet f?tt ein sv?rt kompetent direkt?r som har gode faglege og personlege f?resetnader for ? leie tilsynet sitt viktige arbeid i post- og telesektoren, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Post- og teletilsynet sitt arbeidsomr?de omfattar fastsetjing og oppf?lging av forskrifter, tilsyn med akt?rar p? post- og teleomr?det, standardisering, tildeling og kontroll med konsesjonar, konkurranseregulering, frekvensforvaltning, autorisasjon av leverand?rar og installat?rar og internasjonalt arbeid p? post- og telesektoren. Tilsynet har sitt hovudkontor i Lillesand i Aust-Agder.
Les heile saka:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/pressesenter/pressemeldingar/pressemeldinger/post–og-teletilsynet-torstein-olsen-ny-.html?id=6484020000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy