Internasjonalt

Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid

Regjeringa vil tilby kommunane eit nytt verkty dei kan nytte for ? samarbeide om velferdstenester. Kommunal- og regionaldepartementet vil til hausten leggje fram ein lovproposisjon for Stortinget om ? lovfeste samkommunemodellen.

– Samkommune er ei god l?ysing for omfattande interkommunale samarbeid om kommunane sine lovp?lagde oppg?ver, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

– Eg har grunnleggjande tru p? at mange kommunar finn gode l?ysingar for ? sikre dei beste tenestene til innbyggjarane sine ved ? samarbeide med andre. Samkommunemodellen vil gje kommunane eit viktig alternativ n?r det gjeld samarbeidsformer for ? m?te dei nye utfordringane som vil f?lgje av mellom anna samhandlingsreforma, seier Navarsete.
Ein fordel ved samkommunemodellen er at den legg til rette for at kommunane kan samarbeide p? tvers av mange sektorar og om fleire ulike oppg?ver under eit felles folkevald samkommunestyre.
– Kommunane kan samle og systematisere dei ulike samarbeidsomr?da sine i ein samkommune. Det vil gje dei folkevalde h?ve til ? sj? dei ulike omr?da i samanheng og dermed kunne gjere dei rette prioriteringane, seier Navarsete.
– Eg vil oppfordre kommunane til ? leggje vekt p? god folkevald styring og kontroll n?r dei etablerer ulike samarbeid ? ikkje minst p? s? viktige omr?de som helse og velferd, seier statsr?den.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy