Politikk

Velkommen til h?ring: Finnes det en regional l?sning p? utfordringene i ?st Kongo?

Velkommen til h?ring: Finnes det en regional l?sning p? utfordringene i ?st Kongo?
19-08-2014 10:25 JOIN good forces Norges Kristne R?d inviterer til en h?ring med fokus p? situasjonen i Great Lakes-omr?det i Afrika. H?ringen setter hovedsakelig DR Kongo p? agendaen og stiller sp?rsm?let: Finnes det en regional l?sning p? utfordringene i ?st Kongo? Tid: 22. aug. kl, 12:00-15:00 Sted: Gjestehuset Lovisenberg, rom Rikke Nissen (Lovisenberggaten 15a, Oslo)

Norges Kristne R?d arrangerer Fredskonferanse med fokus p? situasjonen i Great Lake-omr?det i Afrika. Deltagerne kommer fra Burundi, DR Kongo, Norge og Rwanda. Konferansen har overskriften: Women and Men Building Safe Communities.

JOIN good forces som st?r bak et omfattende arbeid i ?st Kongo deltar med sin daglige leder Tore Gullaksen. JOIN er ansvarlig for Masculinity and Fatherhood programmet, et banebrytende holdningskapende arbeid blant menn i ?st Kongo. Fafo (v/ Morten B??s og Ingunn Bj?rkhaug) har gjennomf?rt en f?lgeforskning p? dette programmet. Rapporten Men, women, and gender based violence in North Kivu, DRC er ogs? resultat av denne f?lgeforskningen.
Konferansen arrangerer ogs? en h?ring Lovisenberg gjestehus i Oslo.
Tid: 22. august 2014, 12:00-15:00
Sted: Gjestehuset Lovisenberg, rom Rikke Nissen (Lovisenberggaten 15a, Oslo)
Deltagerere p? h?ringen: Randi Solhjell (NUPI), Morten B??s (NUPI), Hans Brattskar (Statssekret?r i UD), Truls Wickholm (Arbeiderpartiet), Solange Furaha og Roger Zashurhwa fra Badilika prosjektet stiftet av Dr Mukwege.
H?ringen er ?pen for publikum og presse
Vedlegg: Invitasjonen fra NKR til h?ring
For mer informasjon: Tore Gullaksen mob. 909 74 610
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
1200

A to już wiesz?  Bistandsorganisasjoner m?ter S?rlandsbenken i Arendal

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy