Politikk

Velkommen till v?r stand under mediadagene i Bergen 7-9 mai

VI VIL ?KE SYNLIGHETEN OCH NYANSERE FRAMSTILLINGEN I MEDIA AV PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Personer med nedsatt funksjonsevne f?t mindre omtale i media i dag enn for 20 ?r siden. Den dekningen som finnes inneh?lder ofte gammeldags spr?kbruk, stereotyper och overdriven fokus p? funkjonsnedsettelse og personlig tragedie. Det er for lite fokus p? personen som s?dan og p? rettighetene for personer med funksjonsnedsettelse.
Dette framg?r av rapporten ?Stort felt, liten dekning?, som ble gjennomf?rt av Institutt for journalistikk og mediefag ved H?gskolen i Oslo og Akershus, p? oppdrag av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).
Disse og andra n?rt beslektede sprsm?l vil bli diskutert p? Mediedagene i Bergen 7-9 maj.
NORDENS VÄLFÄRDSCENTER och BUFDIR har ett stand der du kan treffe sakkyndige personer p? omr?det, bl.a. Elisabeth Eide, som var projektleder for rapporten ?Stort felt, liten dekning?. ?vrige sakkyndige som vi delta p? v?r stand er Helle-Viv Magnerud fr?n Norges Handikappförbund och Mia Ahlgren fra svenske Handikappförbunden. Mia har v?rt prosjektleder for Med i media, et tre?rig prosjekt om ?kt inkludering i media.
Nordens Välfärdscenter
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts