Valg

? Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser

17. oktober er FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom:
? Det har v?rt betydelig fremgang i ? redusere ekstrem fattigdom siden ?r 2000, men den globale ?konomiske krisen bremser utviklingen. Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2030 for ? holde tritt med veksten i arbeidsstyrken og eliminere ekstrem fattigdom, sier assisterende generalsekret?r, Rune Arctander i FN-sambandet.
Det viser tall fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO.
Ekstremt fattige skal sikres deltakelse i nye b?rekraftsm?l
Den internasjonale dagen for bekjempelse av fattigdom fokuserer i ?r p? hvordan sikre deltagelse fra de aller fattigste i ?Post-2015 utviklingsagendaen?, som vil erstatte tusen?rsm?lene fra utgangen av 2015.
? 375 millioner yrkesaktive kvinner og menn har ikke inntekt til ? holde seg selv og sine familier over 1,25 dollar per dag, som er den absolutte fattigdomsgrensen. Appellen g?r n? til alle land med oppfordring om ? iverksette effektive tiltak for ? skape flere arbeidsplasser og bidra til ? redusere fattigdom, sier Arctander.
Dette er forslagene til nye b?rekraftsm?l.

Nye b?rekraftsm?l skal gi anstendig arbeid til alle
FNs arbeidsgruppe for nye b?rekraftige utviklingsm?l fra 2016 har foresl?tt ?? fremme vedvarende, inkluderende og b?rekraftig ?konomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle” som et av de nye b?rekraftsm?lene.
? I utviklingen av b?rekraftsm?lene som skal gjelde fra 2016, ser vi at nye arbeidsplasser vil v?re sentralt i bekjempelsen av fattigdom, sier Arctander.
Ogs? ILOs generaldirekt?r, Guy Ryder, understreker i en kronikk i anledning dagen at anstendig arbeid til alle er avgj?rende:
?En av l?rdommene fra arbeidet med ? implementere tusen?rsm?lene har v?rt at full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle er b?de et m?l og et middel for ? oppn? en b?rekraftig utvikling med sosial inkludering og ?kt likestilling?.
M? intensivere arbeidet med ? skape nye arbeidsplasser
Den globale ?konomiske krisen de seneste ?rene har bremset veksten i nye arbeidsplasser i mange land. FNs nye b?rekraftsagenda har som m?l ? intensivere arbeidet med ? skape nye arbeidsplasser og f? flere varig ut av fattigdom.
? Ser vi fremover, ?ker den globale arbeidsstyrken med rundt 42,6 millioner per ?r, hovedsakelig i utviklingsland. ILOs rapporter viser at bare 40 millioner vil finne arbeid, og halvparten av disse er s?kalte ?arbeidende fattige?. Gjennom god fordeling og investeringer i jobbvekst kan vi f? flere mennesker varig ut av fattigdom, sier Arctander.
Tusen?rsm?l om halvering av ekstremt fattige er n?dd
Tusen?rsm?l 1 om ? halvere andelen mennesker som lever for under 1,25 dollar om dagen er n?dd: I 1990 levde 47 prosent av verdens befolkning for under 1,25 dollar om dagen. I FNs tusen?rsm?lsrapport for 2014 har tallet sunket til 22 prosent. Det betyr at 700 millioner f?rre mennesker lever i ekstrem fattigdom.
STATUS: FNs Tusen?rsm?l
? En viktig ?rsak til forbedringen er at store utviklingsland, som Kina og India, har hatt enorm framgang. Likevel er det fortsatt 1,2 milliarder mennesker som lever i ekstrem fattigdom. N?r fristen for tusen?rsm?lene g?r ut i 2015 estimerer Verdensbanken med at rundt 970 millioner mennesker fortsatt vil leve for under 1,25 dollar om dagen. 40 prosent av disse vil bo i Afrika s?r for Sahara og i S?r-Asia. Skal vi n? m?let om ? inkludere de fattigste i de nye b?rekraftsm?lene, m? vi sette fokus p? ? f? til en kraftig vekst i antall nye arbeidsplasser i framtiden, sier Arctander.
Tusen?rsm?l 1 er det overordnede m?let for hele tusen?rsprosjektet, og gjenspeiles i alle de ?vrige sju m?lene. Utdanning, barned?delighet, svangerskapsrelatert d?delighet, hiv/aids, utarming av milj?, handel, gjeld og bistand er ul?selig knyttet til temaet fattigdom.
Illustrasjonsfoto: En familie jobber med gjenvinning av plastikkavfall, p? en s?ppelfylling i Lima, Peru. Foto: ILO/Crozet M.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Similar Posts