Kulturpolitikk

Verdens befolkning 2012: Tilgang til prevensjon er n?dvendig

Rapporten som viser status for verdens befolkning lanseres fredag av utviklngsminister Heikki Eidsvoll Holm?s og FNs befolkningsorganiasasjon UNFPA. Rapporten viser at bedre tilgang til prevensjon er n?dvendig for ? sikre helse og ?konomisk vekst.
– Familieplanlegging er blant de mest effektive tiltakene vi har for ? bedre kvinners helse. Hvis vi oppfyller det globale behovet for prevensjon vil vi forhindre 54 millioner u?nskede svangerskap, og 26 millioner aborter ?rlig, sier generalsekret?r i FN-sambandet, Kari Solholm.
Lansering av rapporten foreg?r hos FN-sambandet fredag:

12.30 Enkel lunsj serveres
13.00 Velkommen
Rune Arctander, assisterende generalsekret?r FN-sambandet

Lansering av rapporten By choice, not by chance, State of World Population

Rune Fr?seth, UNFPA
13.15 Norsk innsats for familieplanlegging i utviklingssamarbeidet
Heikki Eidsvoll Holm?s, utviklingsminister
13.30 Kommentarer

Solveig Hokstad, Daglig leder Sex og politikk

Berit Austveg, lege og styreleder Reproductive Healt Matters
13.45 Diskusjon, sp?rsm?l og kommentarer fra salen
Panel med Holm?s, Fr?seth, Hokstad og Austveg, ledet at Ida J?rgensen Thinn
14.05 Oppsummering
14.15 Slutt lansering
Rune Fr?seth fra UNFPA vil v?re tilgjengelig for pressen etter arrangementet.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0100

Similar Posts