Valg

Verdens matvaredag: – Behov for et skifte i verdens matsystem

– Familielandbruket har alltid v?rt en sikkerhet, b?de nasjonalt og globalt. Behovet for mat p? eget ressursgrunnlag vil ?ke i ?rene fremover, sier assisterende generalsekret?r Rune Arctander i FN-sambandet.
Den 16. oktober er Verdens matvaredag. FN har valgt ? gj?re 2014 til FNs internasjonale ?r for familielandbruket.

Stor bruk for de sm?
Selv om de er sm? leverer familielandbruket over 70 % av den maten vi spiser, p? verdensbasis. Noe av hemmeligheten er at de greier ? nyttiggj?re seg av sm? arealenheter hvor maskineri verken er ?nskelig eller effektivt.

Familielandbruk er g?rdsenheter, ofte sm?, som er tuftet p? familiemedlemmers arbeidskraft. 500 av verdens 570 millioner g?rdsbruk drives som familiebedrifter, og 4 av 10 mennesker i verden har dette som sin hovedinntektskilde.
Verdens sultne lever av ? produsere mat
Av de om lag 800 millionene som sulter i verden er mange familieb?nder. Klimaendringene vil ramme disse menneskene hardest. Uforutsigbare regntider og voldsom t?rke kan ?delegge livsvilk?rene deres. Det er derfor helt avgj?rende med en satsning p? familielandbruket verden over.

Behov for et skifte i verdens matsystem
P? samme m?te som man i 1975, med FNs kvinne?r, stod for et skifte i m?ten man tenkte om kvinner og likestilling er det n? behov for et skifte i verdens matsystem:
– Familieb?ndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare p? ?kosystemet rundt dem. Familielandbruket er arbeids- og kunnskapsintensivt, men kan gi gode inntekter, samtidig som det gir motstandskraft mot klimaendringer og trygghet mot avlingssvikt. Fattige familieb?nder kan raskt utvikle sitt produksjonspotensial, oppsummerer Arctander.
Familielandbruk handler om forebygging
Verdens matvareprogram (WFP) s?rger for mat til de internt fordrevne i Irak, i det borgerkrigsrammede Syria, i Den sentralafrikanske republikk, til ofrene for krigen i Gaza, for ? nevne noen av de 75 operasjonene WFP bidrar til i dag.
Verdens helseorganisasjon (WHO) er blitt kritisert for ? ha v?rt for sent ute i m?te med Ebolautbruddet i Vest-Afrika.
– Det er viktig at FN n? tar i bruk hele verkt?ykassen sin, sier Arctander. Han mener FN-systemet har den ekspertisen som skal til, b?de p? n?dhjelp, kriseberedskap, helsekompetanse, informasjonskampanjer, matprogrammer og forebyggende arbeid. Arbeidet mot en matkrise i kj?lvannet av ebola m? p?begynnes n?. Her er det ogs? n?dvendig ? tenke lenger enn bare matforsendelser. En langsiktig strategi som styrker lokalsamfunnene og nasjonal matsikkerhet m? p? plass.
Det er FNs organisasjon for ern?ring og landbruk (FAO) som st?r for markeringen av Verdens matvaredag.
Illustrasjonsfoto: FAO.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy