Kulturpolitikk

Verdens radiodag

I Norge digitaliseres radioen. FM-b?ndet slukkes i 2017. Slik utvides radiotilbudet, med flere kanaler, bedre kvalitet p? lyden, og radio smelter sammen med andre medier.

Over 90 prosent av nordmenn har tilgang til internett. Men fortsatt er radioen det mediet som n?r det st?rste publikummet globalt.
UNESCO har n? gjort 13. februar til radioens dag.
– Radioen utvikler seg i den digitale tidsalderen og er fortsatt det mediet som n?r breiest ut i verden, sier Torbj?rn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.
Radioen hjelper mennesker lokalt, for eksempel unge, til ? engasjere seg i sine temaer.
Radioen kan redde liv ved naturkatastrofer eller menneskeskapte kriser. Og radioen gir journalister en plattform for ? rapportere sine historier.
Verdens radiodag markeres 13. februar fordi det var p? denne datoen i 1946 at United Nations Radio ble etablert. Dagen har tidligere blitt markert av UNESCO, men ble offisielt anerkjent av FNs generalforsamling den 14. januar 2013.
UNESCO oppfordrer kringkastere og radiostasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt til ? feire dagen.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.3500

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy