Diplomati

– Verneplikten har g?tt ut p? dato

– Verneplikten har g?tt ut p? dato og b?r erstattes med et profesjonalisert forsvar, sier Hallvard Surlien, talsperson i Gr?nn Ungdom.

Denne helga er det klart for landsm?te i Milj?partiet De Gr?nne. I likhet med p? SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiets landsm?ter tidligere i v?r ligger det an til debatt om verneplikt. Ungdomspartiet Gr?nn Ungdom vil erstatte verneplikten med en kj?nnsn?ytral profesjonalisering av forsvaret.
– Det er meningsl?st ? bruke mange hundre millioner p? ? tvinge alle norske 19-?ringer til ? l?pe rundt med maskingev?r. Idéen om verneplikt h?rer hjemme i en helt annen tid, og er langt fra n?dvendig for ? dekke Norges behov for sikkerhet i dag. Det er bedre at Forsvaret bruker ressurser p? ? utdanne f?, dyktige soldater, som ogs? har kunnskap innen for eksempel etikk og menneskerettigheter, sier Surlien.
Gr?nn Ungdom viser til at bare en fjerdedel av menn i vernepliktig alder utf?rer milit?rtjenesten, og at verneplikten i dag derfor ikke er reell. Samtidig har Forsvaret bruk for spesialiserte ferdigheter og kunnskap, i stedet for mange vernepliktige. Gr?nn Ungdom vil heller satse p? kvalitet enn kvantitet i Forsvaret.
– Skal vi ha et forsvar, m? det kunne l?se de oppgavene som er relevante i dag. Deltakelse i fredsbevarende FN-styrker stiller helt andre krav til norske soldater enn det en kan l?re gjennom en 12 m?neders verneplikt. Vi mener Forsvaret utmerket godt kan klare ? rekruttere de beste guttene og jentene uten en obligatorisk f?rstegangstjeneste, sier Surlien.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy