Internasjonalt

Vest-Balkan. Fra bistand til partnerskap

Kommunalministeren, KS og forhandlingssamanslutningane inviterer i dag kommunane til ? delta i utviklingsprogrammet ?Saman om ein betre kommune?. Programmet skal st?tte lokale tiltak retta mot redusert sjukefr?ver, mindre ufrivillig deltid, styrka kompetanse og betre omd?mme.
– Vi ?nskjer ? stimulere kommunane til gode lokale prosjekt p? desse viktige omr?da. Slik kan dei skape end? betre tenester til innbyggjarane sine. Som deltakar i ?Saman om ein betre kommune? vil ein kunne styrke kommunen sitt utviklingsarbeid, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Eit hovudform?l med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal systematisere ny kunnskap fr? dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar.
Deltakarkommunane vil f? tilgong til ressursmilj? og eit fagleg fellesskap med andre kommunar. Det er ogs? aktuelt med ?konomisk st?tte til gjennomf?ring av prosjektarbeidet.
Kommunane m? sikra god lokal forankring av arbeidet blant folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde.
– Vi vil velje ut kommunar med ein sterk motivasjon, tydelege m?l og konkrete tiltak til ? delta i programmet, seier Liv Signe Navarsete.
Programmet startar opp andre halv?r 2011. Kommunar kan g? i lag om prosjekt og fremje felles s?knad.
S?knaden skal fyllast ut etter ein oppsett mal som er tilgjengeleg p? Kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider, www.regjeringen.no/krd. S?knadsfrist er sett til 15. juni 2011.
Invitasjonsbrevet (pdf)
S?knadsskjema
De kan lese meir om programmet p? desse nettsidene.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts