Diplomati

Vi ?nsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

?rlig bygges det ned 10.000 dekar dyrka og dyrkbar jord i Norge. Det tilsvarer 1500 fotballbaner. Likevel insisterer IKEA og ledende kommunalpolitikere i Vestby samt andre interessegrupper ? ofre 135 dekar av matjorda til varehus og garasjeplasser.
– Situasjonen i Vestby er bare et eksempel p? hva som er i ferd med ? skje i Norge og g?r p? tvers av landets behov for ?kt matproduksjon og vern av matjord. Slike saker f?r vi flere av dersom vi ikke setter en stopper for dette n?, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
– Bevaring av dyrka mark er utrolig viktig av hensyn til matproduksjonen. Jordvernet st?r altfor svakt i dag. Derfor har vi foresl?tt en egen lov som forbyr nedbygging av dyrka mark, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.
Som mye av jordbruksarealet i Vestby, best?r Delijordet av et tykt lag marint avsatt leirjord med et 25-30 cm matjordlag p? toppen. Dette er prima dyrkingsjord for korn. Hvert ?r i all framtid kan dette jordet produsere korn til ? forsyne 2.800 personer med br?d. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Norges Bondelag og Naturvernforbundet mener at p?stander som har kommet b?de fra ordf?reren i Vestby og fra ?Underskriftskampanjen for ? f? IKEA til Vestby? om at jorda ikke egner seg til matproduksjon har ikke rot i virkeligheten.
Derfor inviterer vi til en pressekonferanse p? Vestby Presteg?rd den 09. april klokken 13:00
Program:
13:00 Velkommen
13:02 Video: Let?s talk about soil
13:08 Norges Bondelag, Nils Bj?rke
13:18 Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken
13:28 Bioforsk, Nils Vagstad
13:38 Pressen stiller sp?rsm?l
– Enkelt ? bygge i en korn?ker
R?dmannen i Vestby er redd for at IKEA flytter utbyggingsplanene til en annen kommune dersom varehuskjeden ikke f?r innfridd sine krav om ? bygge i et vernet jordbruksomr?de, mens veldokumenterte innsigelser fra flere hold m?ter d?ve ?rer hos ordf?reren.
I fylkesmannens innsigelse g?r det frem at IKEA sa nei til andre alternativer til Delijordet p? grunn av uvilje til ? bygge ut i vanskeligere terreng og til ? investere i bedre trafikkl?sninger.
– Det er alltid enklest ? bygge i flotte og flate korn?kre, men dersom varehuskjedenes profitt g?r foran hensynet til norsk matproduksjon, g?r landet i feil retning og det er overhodet ikke forenlig med Stortingets politikk, sier Bj?rke.
Norges Bondelag og Naturvernforbundet er skuffet over kommunale politikere som legger seg paddeflate n?r en stor akt?r ?nsker seg noe. I denne saken, og i en rekke andre utbyggingssaker de siste ?rene, ser Bondelaget at Vestby kommune ikke tar hensyn til jordloven i sin arealforvaltning og planlegging.
Sett i lys av IKEAs ?nske om ? bidra til en b?rekraftig utvikling og Vestbys posisjon som Norges kornkammer, stiller Bondelaget og Naturvernforbundet seg uforst?ende til p?stander om at det er umulig ? finne en annen lokalisering i kommunen. S?rlig med tanke p? at det fins 500 dekar annet ubenyttet n?ringsareal. Det vil verken gi tap av arbeidsplasser eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Jordflytting m? utredes n?rmere
IKEA hevder dessuten selv at etablering p? Delijordet ikke kommer p? tale dersom det ikke kan gjennomf?res en vellykket flytting av dette jordbruksarealet og henviser til Bioforsk som sannhetsvitne for at en slik flytting kan gjennomf?res.
Bioforsk selv er klare p? at en slik flytting vil v?re langt fra uproblematisk, sv?rt krevende, og m? utredes n?rmere, f?r en slik mulighet i det hele tatt kan vurderes.
– ? flytte jord, slik det er aktuelt ved en eventuell utbygging p? Delijordet, er selvsagt teknisk mulig som et avb?tende tiltak. Men det vil under alle omstendigheter v?re sv?rt krevende, og gjennomf?rbarheten og risikoen er ikke mulig ? uttale seg konkret om f?r det er gjort grundige unders?kelser av b?de Delijordet og det nye erstatningsarealet, sier forskningsdirekt?r i Bioforsk, Nils Vagstad.
Norges Bondelag og Naturvernforbundet er i klar oppfatning at eksperimentell flytting av matjord med usikkert utfall ikke kan forsvares gjennom at det er akkurat Delijordet som ?passer best med IKEAs parametre n?r det kommer til varehusutbygging? slik IKEA uttrykker det.
Bondelaget og Naturvernforbundet er likevel inneforst?tt med at et IKEA-varehus vil bety mye for arbeidsplassene og n?ringslivet lokalt. Vi ser derfor at Vestby kommune ?nsker IKEA velkommen til ? etablere seg alle andre steder enn p? det lille vi har igjen av norsk matjord.

Kontaktpersoner:
Nils T. Bj?rke, Norges Bondelag (leder): 901 50 624
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet (leder): 23 10 96 16 / 916 12 191
Nils Vagstad, Bioforsk (forskningsdirekt?r): 907 54 241
Kristian Vahl ?stbye, Naturvernforbundet i Vestby (leder): 916 73 822
?yvind Kj?lberg, Vestby Landbrukslag (nestleder): 909 19 260
Mina Mj?rum Johansen, Norges Bondelag (r?dgiver): 22 05 45 42 /917 75 831

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Similar Posts