Partier

Vikar for politisk r?dgiver i HOD

– Et sammenbrudd i Libya kan skape et farlig maktvakuum i Nord-Afrika. Det er en utfordring det internasjonale samfunnet m? m?te og jeg har oppfordret Sikkerhetsr?det til ? tenke gjennom hvordan man kan intervenere for ? bidra til stabilitet, respekt for menneskerettigheter og demokrati, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksministeren deltok i dag ved ?pningen av FNs menneskerettighetsr?ds hovedsesjon i Gen?ve. ? Den alvorlige situasjonen i Libya var en av hovedsakene i m?tet og i mine bilaterale samtaler, sier St?re. Et n?rt tilknyttet tema var ogs? den utsatte situasjonen for menneskerettighetsforkjempere verden over.
F?r helgen vedtok Menneskerettighetsr?det en resolusjon som ford?mmer de libyske myndighetenes grove og systematiske brudd p? menneskerettighetene og tok til orde for en uavhengig gransking av bruddene. ? Jeg h?per FNs generalforsamling tirsdag vil f?lge opp den klare anbefalingen fra Gen?ve og vedta ? suspendere Libya fra Menneskerettighetsr?det, sier St?re.
? Hovedbildet etter dagens m?te var at det internasjonale samfunnet n? st?r samlet i sin ford?mmelse av Gaddafi-regimets voldsbruk mot sin egen befolkning. I mitt innlegg ber?mmet jeg blant annet H?ykommiss?ren for menneskerettigheter og FNs generalsekret?r for ? ha v?rt sv?rt tydelige i deres forsvar av menneskerettighetene, spesielt i tilknytning til den aktuelle situasjonen i Midt?sten og Nord-Afrika, sier St?re.
Utenriksministeren hadde mandag en rekke samtaler med andre utenriksministere og n?kkelpersoner i margen av dagens m?te, blant annet med USAs utenriksminister Hillary Clinton og EUs h?yrepresentant Cathrine Ashton, S?r-Afrikas utenriksminister Maite Nkoana-Mashabane, Australias utenriksminister Kevin Rudd og FNs h?ykommiss?r for flyktninger Antonio Guterres.
Mandag startet Menneskerettighetsr?dets hovedsesjon der Norge er et av 47 medlemsland. De tre f?rste dagene vil utenriksministre og statsledere fra en rekke land delta. Menneskerettighetsr?det m?tes til hovedsesjon tre ganger i ?ret. I l?pet av hovedsesjonen vil det bli lagt fram 27 ulike resolusjoner. Norge leder i ?r arbeidet med ? sikre st?tte til et nytt tre?rig mandat for FNs spesialrapport?r for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy