Diplomati

– Viktig barriere brutt

Norges Bondelag mener at en viktig barriere er brutt n?r b?nder i ?r f?r en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. ?rets jordbruksoppgj?r reduserer i snitt inntektsforskjellen
til andre grupper i samfunnet med 12 000 kr per ?rsverk.
– Dette kan skape en forsiktig optimisme blant b?nder og en tro p? at regjeringen mener alvor med m?let om ?kt matproduksjon p? norske ressurser. Dette er en bedre avtale enn p? mange ?r, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
Avtalen legger til grunn en inntektsvekst p? 31 000 kr per ?rsverk.
Norges Bondelag har f?tt gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er
korn og storfe. Kornprisen ?ker med 20 ?re pr kg for matkorn og 18 ?re kg for
fôrkorn. Kornb?ndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per ?rsverk p? om
lag 120 000 kr f?r n? et l?ft p? dr?yt 50 000 kr i ?ret.
– Dette l?ftet er avgj?rende for ? produsere norsk mel til bakevarer og norsk fôr til dyra v?re. Regjeringen har forst?tt sammenhengen mellom ?kt matproduksjon og tetting av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet, sier Nils T. Bj?rke.
P? storfe, som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi f?tt til et nytt kvalitetstilskudd som vil ?ke produksjonen og kvaliteten. Dette tilskuddet f?r bonden utbetalt direkte i forbindelse med slakteoppgj?ret.
I avtalen har Norges Bondelag f?tt gjennomslag for ?kte priser, men mindre p? budsjettmidler. Dette gj?r det vanskeligere ? utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk og de spesielle utfordringer knyttet til de norske geografiske forhold. Pris?kningene tilsvarer litt i overkant av 100 kroner per nordmann i ?ret.
– Dette er en viktig avtale for norsk matproduksjon og for norske b?nder fordi en barriere er brutt. Vi trenger flere slike avtaler, avslutter Nils T. Bj?rke

Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke: mobil 901 50 6241. nestleder i Noregs Bondelag Berit Hund?la: mobil 481 23 789
2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud: mobil 924 57 780
Kommunikasjonssjef Ragna Kronstad: mobil 934 97 425
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy