Internasjonalt

Viktig verkt?y for ? bekjempe alvorlig kriminalitet

49 millioner til barne- og ungdomsmilj?er skal gi bedre oppvekst og levek?r for barn og unge i 23 byer og 7 utvalgte bydeler i Oslo. Storbymidlene deles ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
– Storbymidlene er et viktig bidrag til barn og unge i storbyene som ikke har ?konomi til ? benytte seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud. Tiltakene gj?r at flere unge kan v?re med og at de f?r positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet, sier Lysbakken.
Prosjektene n?r mange
Aktivitetene omfavner mange ulike m?lgrupper. Det gis blant annet tilskudd til: sommerjobbprosjekter, leksehjelpsgrupper, mekkekurs, ferieopplevelser, jentegrupper, scenegrupper og gratis utstyrsbaser.
Mange av prosjektene inneb?rer et tett samarbeid med skole, politi, barnevernstjenesten og NAV. Dette gj?r at man f?r en faglig sterk og helhetlig tiln?rming.
– Barn og unge i byene m? ha tilgang til m?teplasser der de kan delta i meningsfulle aktiviteter. Leksehjelp og mekkekurs er eksempler p? m?lrettet innsats som er spesielt viktig i de st?rre byene for ? sikre et trygt og inkluderende oppvekstmilj?, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Forebyggende fritid
Storbymidlene skal bidra til ? bedre oppvekst- og levek?r i st?rre bysamfunn for barn og unge, og s?rlig rettet mot ungdom i alderen 12 til 25 ?r. Storbymidlene best?r av tiltak rettet mot barn, unge og familier ber?rt av fattigdomsproblemer (31,5 millioner) og ungdomstiltak(17,5 millioner).
Fattigdomsmidlene blir blant annet gitt til ferie- og fritidstiltak for barn, unge og deres familier og tiltak som gir bedre jobbtilknytning for unge med liten eller mangelfull utdannelse. Midlene til ungdomstiltakene er rettet mot ungdom med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmilj?.
Se en samlet oversikt over tildelingen her

Disse byene og bydelene f?r storbymidler

? Oslo: Sagene, Gamle Oslo, Grunerl?kka, S?ndre Nordstrand, Alna, Stovner og Grorud
? Trondheim
? Bergen
? Troms?
? Stavanger
? Drammen
? ?stfold: Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden
? Vestfold: Larvik, Sandefjord og T?nsberg
? Skien_og Porsgrunn
? Kristiansand og Arendal
? Hamar og Gj?vik
? Haugesund_og Sandnes
? Bod?
? ?lesund

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy