Internasjonalt

Vil endre innsynsretten

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren p? regjeringa.no.
Utenriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 23. mai
Utanriksministeren deltek p? E?S-r?dsm?te. Stad: Brussel
Pressekontakt: Presser?d Lars Erik Hauge, mobil +32 494 53 5820
Tysdag 24. mai
Kl. 11.00: Utanriksministeren er i Stortinget. Han deltek i debatten etter utgreiinga om viktige EU- og E?S-saker forrige veke.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Kjetil Elsebutangen, mobil 990 24 903
Onsdag 25. ? torsdag 26. mai
Utanriksministeren deltek p? ministerm?tet i OECD. M?tet er ?g ein del av 50-?rsjubileet for organisasjonen. Utanriksministeren deltek torsdag p? ein uformell ministersamling i WTO-kretsen. Stad: Paris
Pressekontakt: Seniorr?dgjevar Pia Gjesme Holm. mobil 917 73 148
Fredag 27. mai
Kl. 10.00: Utanriksministeren m?ter leiaren og presidenten for Center on Humanitarian Dialogue, David Harlan og Jean-Marie Guéhenno. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 (ikkje SMS)
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 23. mai
Kl. 12.00: Solheim bes?kjer Lofoten. Han deltek p? Lofotr?det sitt m?te om verdsarv, og eit eventuelt vidare arbeid med ein nominasjon av Lofoten til Unesco si verdsarvliste. Stad: Rica hotell, Svolv?r.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.
Kl. 14.15: Solheim deltek p? eit opent debattm?te om framtidas moglegheiter for Lofoten. Sentrale personar fr? lokale n?rings- og interessegrupper deltek. M?tet er for alle, med enkel servering. Stad: Damperiet, Bryggehotellet, Henningsv?r.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.
Tysdag 24. mai
Kl. 12.15: Solheim lanserer sykkelkart for Groruddalen saman med byr?d B?rd Folke Fredriksen. Stad: Tveten gard, Tveita.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Onsdag 25. mai
Kl. 09.15: Solheim m?ter leiaren for FN sitt klimapanel Rajendra Pachauri. Stad: Milj?verndepartementet.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), mobil 911 91 313.
Kl. 10.00: Solheim held innlegg p? kyrkjeleiarm?tet i Noregs Kristelege R?d. Stad: Gjestehuset Louisenberg.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 11.00: Solheim tek imot ein rapport om tilstanden for villaksen fr? Vitskapeleg r?d for lakseforvaltning. Stad: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), mobil 952 44 674.
Kl. 14.30: Solheim deltek n?r SN Power Africa and Central America lanserer nytt namn og nye investeringar i kraftverk. Stad: M?nefisken, v/M?lla, Sagveien 23A.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 26. mai
Kl. 10.00: Solheim held innlegg p? v?rkonferansen ved Universitetet for milj?- og biovitskap (UMB). Temaet er geopolitikk og klima: ressurskamp eller berekraft og rettferdig utvikling? Stad: ?s. Les meir her.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Fredag 27. mai
Kl. 09.15: Solheim m?ter den franske milj?vernministeren Nathalie Kosciusko-Morizet. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 10.00: Solheim deltek p? ein pressekonferanse for ? markere 5-?rsjubilanten Unitaid. Der deltek ?g den franske milj?vernministeren Nathalie Kosciusko-Morizet og leiar for Unitaid, Philippe Douste-Blazy. Unitaid er ein del av Verdas helseorganisasjon (WHO) og jobbar med ? finne nye m?tar ? f? pengar til fattige land utan ? auke bistanden. Stad: Utviklingshuset.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Trine J. Eskedal, mobil 415 21 639.
Statssekret?r Espen Barth Eide
M?ndag 23.- torsdag 26. mai
Statssekret?r Eide er i Washington (USA) og Ottawa (Canada).
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 (ikkje SMS)
Statssekret?r Gry Larsen
Torsdag 26. ? fredag 27. mai
Statssekret?r Larsen er i Kairo og deltek p? ein konferanse om s?meleg arbeid (Just Jobs Network). Ho vil ogs? ha politiske samtaler.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 (ikkje SMS)
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
Tysdag 24. mai
Kl. 10.00: Fiskaa m?ter Bernhard Stormyr fr? Yara. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy