Partier

Vil ha mennesker – ikke maskiner

Det er noe grunnleggende galt i m?ten politikere diskuterer arbeidsliv og verdiskaping, sier Tarje Bj?rgum i NHO-organisasjonen Abelia. Det m? bli l?nnsomt ? investere i medarbeidernes kunnskap.
Mens ?konomien i stadig sterkere grad blir kunnskapsdrevet, st?r det politiske ordskiftet p? stedet hvil. – Det virker ofte som om politikere tror at vi alle fortsatt jobber i fabrikker eller byr?kratier, sier Bj?rgum. Han tror ikke politikerne vet hvordan kunnskapsn?ringen faktisk fungerer.

Verden endrer seg
– N?r menneskelig kunnskap, kreativitet og innovasjonsevne blir viktigere enn kapital, endres grunnleggende politiske premisser, sier Bj?rgum. Samfunnets vekst er helt avhengig av at det legges til rette for motiverte medarbeidere. Det er derfor ikke lenger avskrivningssatser for maskiner eller priser p? energi som er det viktige for AS Norge, men gode betingelser for forvaltning av medarbeidernes kunnskap og kompetanse.

Attraktive arbeidsplasser
Det er kamp om de gode hodene. Bedriftens store utfordring ligger i ? tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Derfor tar Abelia til orde for ordninger som bedre fremmer investeringer i humankapital. Kunnskapsarbeidere trigges ikke av gullklokker for lang og tro tjeneste. De er opptatt av spennende og utfordrende oppgaver og attraktive arbeidsplasser.

Kunnskapsn?ringen st?rst
Kunnskapsn?ringen er landets st?rste med over 500.000 medarbeidere. Hver tredje ansatte i privat sektor jobber her. N?ringen er en motor i norsk ?konomi med den klart st?rste verdiskapingen etter olje og gass. Her finner vi en rekke yrkesgrupper som forskere, designere, finansfolk, arkitekter og konsulenter. De har alle det til felles at kunnskap er den viktigste innsatsfaktor i bedriften de jobber i.

Forventninger til statsbudsjettet
– N?r Statsbudsjettet legges fram neste uke har regjeringen en kjempe mulighet til ? vise at de forst?r drivkreftene i kunnskaps?konomien, sier Bj?rgum. Kunnskap m? l?nne seg.

Kontaktperson(er):
Leder for kommunikasjon – Hilde Wider?e Wibe
Telefon: 48131153
Mobil:
E-post: [email protected]
Tarje Bj?rgum
Telefon: 92294842
Mobil:
E-post: [email protected]
Lenker
Http://www.abelia.no0000

Similar Posts