Kulturpolitikk

Vil ha Solheim Cup til Norge

Justisdepartementet vil intensivere innsatsen i returarbeidet i 2011 og ?ker m?ltallet for tvangsreturer av utlendinger fra 4 600 til 4 700. Samtidig skal det gjennomf?res flere soningsoverf?ringer for ? dempe presset p? kriminalomsorgen.
? Regjeringen ?nsker at personer med endelig avslag p? sin asyls?knad skal returnere raskt, helst frivillig, men om n?dvendig med tvang. Rask retur er mest humant og til det beste for dem som skal fortsette sitt liv i hjemlandet, sier statssekret?r P?l K. L?nseth.
For ? kunne gjennomf?re denne styrkingen av returarbeidet i 2011, foresl?r Regjeringen ? ?ke bevilgningen til politiet med til sammen ?tte millioner kroner.
Intensiveringen av returarbeidet skal skje gjennom flere grensen?re og territoriale kontroller, og ?kt innsats i blant andre ?stfold, Romerike og Oslo politidistrikt. Den ?kte innsatsen i Oslo vil ogs? rette seg mot det ?pne rusmilj?et, s?rlig p? nedre Grünerl?kka. I tillegg skal Politiets utlendingsenhet gjennomf?re et restanseprosjekt for ? forberede ytterligere returer. Dette arbeidet skjer ved bruk av overtid og midlertidig tilsetting av nyutdannede studenter fra Politih?gskolen. Politibudsjettet foresl?s i den forbindelse ?kt med 7,25 millioner kroner.
Regjeringen vil ogs? ?ke innsatsen for ? f? gjennomf?rt flere soningsoverf?ringer i 2011. Det foresl?s ? ?ke politiets budsjett med kroner 750 000 slik at Norge kan finansiere 10-15 uttransporteringer til soning i hjemlandet.
? Dette vil bidra til ? dempe presset p? soningskapasiteten i kriminalomsorgen, sier L?nseth.0000

Similar Posts