Internasjonalt

Vil kj?pe fire F-35 treningsfly

Det rapporteres n? om thailandsk bruk av klaseammunisjon i Kambodsja. – Dersom disse rapportene stemmer, er dette meget alvorlig, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
I forbindelse med en grensekonflikt med Kambodsja skal Thailand ha brukt klasev?pen i februar i ?r. Norsk Folkehjelp, som jobber b?de i Thailand og i Kambodsja, har nylig bes?kt grenseomr?det rundt det omstridte tempelet Preah Vihear. Organisasjonen har n? rapportert funn av klaseammunisjon av typen M42/M46 og M85. Flere personer skal ha blitt skadet eller drept og mange har flyktet. Ettersom folk n? vender tilbake til sine landsbyer, utgj?r ueksplodert klaseammunisjon en stor fare for befolkningen.
– Norge ford?mmer all bruk av klaseammunisjon. Dette er et v?pen som rammer sivile og skaper store og uakseptable humanit?re konsekvenser i lang tid etter bruk, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re. – S?r?st-Asia er en region som allerede er hardt rammet, og hendelsen p? grensen mellom Kambodsja og Thailand viser med all tydelighet hvorfor dette v?penet n? er forbudt.
Klaseammunisjon er et omr?dev?pen som gj?r det umulig ? skille mellom milit?re m?l og sivile, og som for?rsaker store lidelser blant sivile under og lenge etter krigshandlingene.
– Rapporten fra Cluster Munition Coalition og Norsk Folkehjelp viser hvor viktig det var ? f? p? plass Konvensjonen om klaseammunisjon som forbyr all bruk av dette v?penet. Det er n?dvendig med fortsatt innsats for ? f? enda flere land til ? slutte seg til. Jeg oppfordrer b?de Thailand og Kambodsja til ? slutte seg til konvensjonen snarest og til ? samarbeide om ? hindre at flere drepes eller skades av dette v?penet, sier St?re.
Norge bidrar i samarbeid med humanit?re organisasjoner og FN til ? rydde eksplosiver og hjelpe ofrene for klaseammunisjon, landminer og andre eksplosiver over hele verden.0000

Similar Posts