Politikk

Vil teste regjeringens forhandlingsvilje

09-05-2014 11:00 Norges Bondelag Jordbruket velger ? inng? forhandlinger med staten om ?rets jordbruksoppgj?r, men vil kreve vesentlige forbedringer for ? inng? en avtale.

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for ? forhandle med staten om ?rets jordbruksoppgj?r, men vil kreve vesentlige forbedringer for ? inng? en avtale.
– Vi konstaterer at avstanden mellom n?ringa og staten er meget stor, b?de n?r det gjelder den ?konomiske ramma og innretning. N?r vi likevel velger ? teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgj?ret er helt avgj?rende for framtiden til b?ndene og norsk matproduksjon. Det m? vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inng? en avtale, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Jordbruket har benyttet de siste dagene til ? sette seg n?rmere inn i tilbudet fra staten. Vurderingen er fortsatt at det som n? ligger p? bordet, ikke er i tr?d med Stortingets m?l om ? ?ke norsk matproduksjon.
– De fleste b?ndene vil med dette oppleve en svakere inntektsutvikling enn andre grupper i det norske samfunnet. Et gjennomsnittlig g?rdsbruk, som utgj?r ryggraden i det norske landbruket, kommer d?rlig ut i statens tilbud, sier Bj?rke.
– Dette er aktive b?nder som gj?r en viktig jobb for landet v?rt. De s?rger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet p? en b?rekraftig m?te til ? produsere mat. Ved ? svekke l?nnsomheten til disse b?ndene legger regjeringen her opp til ?kt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

A to już wiesz?  Denmark contributes with USD 4 million to the CAR and South Sudan crises

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy