Internasjonalt

Villaks og rovvilt temaer for bes?k i Nord-Tr?ndelag

N?rings- og handelsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete lanserer 24. august S?rlandsutvalget. Dette er et bredt sammensatt utvalg med representanter fra bedrifter og institusjoner fra begge Agder-fylkene.

De to statsr?dene vil presentere medlemmene i Utvalget for n?ringsutvikling p? S?rlandet p? Vertshuset Pieder Ro i Kristiansand, kl. 09.30. Navarsete og Giske vil ogs? si noen ord om hvorfor et slikt utvalg er satt sammen og litt om mandatet.

Flere av utvalgets medlemmer vil v?re til stede under lanseringen sammen med andre inviterte. Det vil bli lettere servering. Pressen er velkommen.

I korte trekk g?r mandatet ut p? ?…
? beskrive og vurdere n?ringsrelevante forhold p? S?rlandet
? kartlegge behov og rammebetingelser for n?ringslivet p? sentrale vekstomr?der i landsdelen
? foresl? tiltak som kan styrke n?ringsutviklingen og verdiskapingen i regionen

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsr?dgiver i N?rings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i N?rings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy