Kulturpolitikk

VIS innf?rt

Tidligere president i Chile, Michelle Bachelet, ble i ?r leder for FNs nye kvinneorganisasjon ?UN Women?. Hun bes?ker Norge 13.?14. oktober.
Statsminister Jens Stoltenberg ledet gruppen av toppledere som jobbet med reform av FN. Gruppen foreslo ? samle fire ulike FN-organ som alle arbeidet med kvinner og likestilling. Dette skapte UN Women. Hensikten er en sterk r?st i FN som fremmer kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.
Norge har v?rt en p?driver for ? opprette UN Women. Vi sitter i styret, og er den nest st?rste bidragsyteren med 80 millioner kroner i 2011.. Sp?rsm?l som vil bli dr?ftet er blant annet knyttet til vold mot kvinner, kvinnenes rolle i krig og konflikt, ?kt ?konomisk uavhengighet og hvordan gutter og menn kan involveres p? en bedre m?te. Bes?ket er del av en nordisk rundreise.
Michelle Bachelet m?ter statsminister Jens Stoltenberg og f?lgende statsr?der: Erik Solheim, Knut Storberget, Grete Faremo og Audun Lysbakken. Ta kontakt med relevant pressekontakt for ? gj?re avtale om intervju.
M?ter
Tid
Sted
Pressekontakt
Statsminister
Jens Stoltenberg Frokostm?te
Fredag
14. okt.
Kl. 08:00
Sted: Statsministerboligen
Adr.: Inkognitogt 18
?yvind ?stang; e-post:
mobil: 913 46 470.
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
Torsdag
13. okt.
Kl. 16:30
Utenriksdepartementet
Adr.: Victoria terrasse 7
Svein B?ra;
e-post:
mobil: 916 72 042
Justisminister
Knut Storberget
14. okt.
Kl. 11:00
Under vurdering
Adr.:
Pressevakt;
e-post: mobil: 975 53 745
Forsvarsminister
Grete Faremo Arbeidslunch
14. okt.
Kl. 12:30
Forsvarsdepartementet
Adr.: Glacisgt 1
Marita Isaksen Wangberg; e-post: mobil: 905 12 319
Barne-, likestillings- og inkluderings-minister
Audun Lysbakken
14. okt.
Kl. 15:00
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Adr.: Akersgt. 59
Anne Nordskog;
e-post:
mobil: 975 30 948.

Michelle Bachelet deltar ogs? i en debatt om hvordan kvinners rettigheter i krig- og konfliktomr?der blir ivaretatt. Her deltar ogs? blant andre statssekret?r Gry Larsen og lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen S?reide.
Sted: Litteraturhuset. Tid: 14. oktober kl 9:30.
***
Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgiverar bruker Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Denne pressemeldinga har ein verdi p? 35. Det er det same som i vekeblad. Les meir om kampen for eit enklare spr?k i staten hos Klarspr?k.no. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy