Partier

Visumfrihet til Schengenomr?det for innehavere av taiwanske pass

Fra 11. januar innf?res det visumfrihet for innehavere av taiwanske pass som inneholder identitetskort-nummer. Visumfriheten omfatter hele Schengenomr?det.

Dette betyr at innehavere av slike pass kan reise p? korttidsbes?k i inntil til 90 dager til Norge. EU har vedtatt at innehavere av taiwanske pass som inneholder identitetskort-nummer skal v?re visumfrie fra 11. januar 2011, jf bekjentgj?ring i EF-tidende 22. desember 2010. Les pressemelding fra EU-kommisjonen0000

Similar Posts